fasaday1a

Modernizacja lub termomodernizacja fasady budynku

Budynki kubaturowe takie jak np. biurowce, hotele, obiekty handlowe czy użyteczności publicznej (urzędy, szpitale itp.), z czasem tracą swoje pierwotne funkcje, walory techniczne i estetyczne. Dynamika zmian otoczenia zewnętrznego, przepisów, a także rozwoju możliwości technicznych pozostawia w tyle obiekty istniejące od wielu lat. Rozwiązaniem przywracającym takie budynki do aktualnych standardów może być modernizacja fasady budowli. Pozwala to na osiągnięcie nowoczesnego wyglądu, poprawę m.in izolacyjności termicznej przegrody, a w niektórych przypadkach zapewnienie wymaganego prawem usunięcia elementów zawierających azbest. Obiektami, które występują licznie i jednocześnie dają możliwości zastosowania pełnego zakresu przemiany elewacji są m.in. tzw. obiekty typu Lipsk lub Berlin. Koncepcja tych budynków powstałą jeszcze w poprzednim ustroju, a wdrożenie ich budowy przypadało głównie na lata 70-te ubiegłego wieku. Idea zakładała modułowość i powtarzalność, pozwalające na efektywną produkcję elementów w wytwórniach i tak samo sprawny montaż na budowie. Przeznaczone były najczęściej na obiekty zaplecza, hotele robotnicze. Od strony technicznej zbudowane były z konstrukcji szkieletowej słupów połączonych z platformowymi stropami kolejnych kondygnacji. Fasada, często naszpikowana elementami zawierającymi azbest nie stanowiła głównej konstrukcji obiektu i była montowana niezależnie w dalszym etapie prac. Od strony użytkowej niska izolacyjność termiczna ściany zewnętrznej, jak na dzisiejsze standardy, powodowała odczuwalnie niskie temperatury w okresie zimowym i ponad 40 stopniowe upały przy letnim nasłonecznieniu. Natomiast ze względu na konstrukcję szkieletową cechują się dość dużą elastycznością w zakresie aranżacji podziałów wewnętrznych. Najczęściej występowały tu dwa rzędy pomieszczeń przyległych do ścian podłużnych z biegnącym po środku korytarzem komunikacyjnym.

Usuwanie i utylizacja azbestu w ścianach elewacji

Oferujemy kompleksową modernizację istniejących ścian elewacyjnych. Świadczymy pełen zakres usługi w tym zakresie, począwszy od projektowania, prac demontażowych z uwzględnieniem usuwania i utylizacji azbestu, montażu nowej fasady. Posiadamy doświadczony zespół projektowy, wykonawczy i nadzorujący. Potrafimy doradzić jak przeprowadzić przez taką inwestycję z uwzględnieniem kwestii praktycznych, formalnych, a także dotyczących zapewnienia środków finansowych lub redukcji ich nakładów przy pomocy dofinansowań zewnętrznych.

Ogólne korzyści inwestora z modernizacji fasady:

  • poprawa parametrów termicznych – zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię,
  • poprawa estetyki fasady – nowoczesny wygląd, kluczowy w przypadku obiektów handlowych,
  • wymagane prawnie usunięcie azbestu przed 31 grudnia 2032 zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 oraz Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Dane kontaktowe Wycena realizacji

Grzegorz Borucki

Dyrektor Techniczny
tel. +48 500 226 376
E-mail: grzegorz.borucki@promet-bin.com.pl