INWESTOR:

Asta-net

OBIEKT: Budowa hali magazynowej
z częścią socjalno – biurową
LOKALIZACJA: Teren siedziby Asta-net w Pile
ZAKRES ROBÓT: Produkcja z dostawą i montażem
konstrukcji stalowej obiektu
WIELKOŚĆ ZAKRESU: łączny tonaż konstrukcji stalowej: 31 200 kg